Svetovanje

Marsikomu lahko predstavlja pomoč pri vzpostavljanju harmonije na fizični in duševni ravni in pri duhovnem napredovanju pogovor, ki sloni na podlagi dolgoletnega študija ezoterike, na podlagi transakcijske analize, izkušenj na svetovalnem področju, izkušenj pri svetovalnem delu z Bachovimi kapljicami, na podlagi dolgoletnega lastnega dela na sebi in večletnih pozitivnih izkušnjah s klienti. Predvsem gre za intuitivno svetovanje. Delo na sebi, duhovno napredovanje lahko prinese občutenje večje sreče in izpolnjenosti tako posamezniku kot tudi partnerstvu in družini.

Na nas in na naše odnose v službi, v partnerstvu … vplivajo lahko negativni vzorci, karma … Cilj svetovanja je usmerjen v odpravo le teh težav in da bi zaživeli bolj harmonično življenje. Pomembna je med drugim povezanost z lastno dušo.